Pradžia >> Projektai >> PROJEKTAS „KOMPETENCIJŲ KABINETO KŪRIMAS“ >> STREAM KLUBAS

STREAM KLUBAS

     Klaipėdos Litorinos mokyklos Kompetencijų kabineto komanda pristato naujieną – STREAM klubą!

     Kas tai per klubas, kas slepiasi už tų šešių raidžių?

     Iš pradžių jų buvo tik keturios – STEM. Kalba eina apie pasaulyje jau išpopuliarėjusį, o Lietuvoje dar tik besiskinantį kelią naująjį ugdymą, apimantį gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką (angl. science, technology, engineering, math). Visų šių mokslų mokomasi ne atskirai, o kartu, suteikiant vaikams galimybę gautas žinias išbandyti praktiškai, rasti būdų spręsti iškilusias problemas, suprasti, kaip skirtingos disciplinos veikia viena su kita. Neilgai trukus šis keturių raidžių derinys pasipildė nauja raide ir visi pradėjo kalbėti apie STEAM ugdymą, apimantį ne tik aukščiau išvardintus dalykus, bet ir menus (angl. art).

     2015 metų spalio mėnesį tuomet dar Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į dešimties Lietuvos miestų – teritorinių apskričių centrų – vadovus, kviesdama steigti STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centrus mokiniams, siekiant sudominti jaunimą sudėtingais mokslais ir paskatinti ateityje rinktis jų studijas. Uostamiestyje šį centrą nuspręsta steigti Klaipėdos universitete. Tad po metų, 2016 metų spalio 7 dieną, pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerija dėl STEAM atviros prieigos centro steigimo. Susipažinus su Klaipėdos universiteto 2018–2019 metų veiklos optimizavimo priemonių planu, matyti, kad centras vis dar tebėra vizijose, o ne realybėje. 

     Tačiau STEAM ugdymo idėjos Klaipėdoje vis dėlto yra įgyvendinamos. To ėmėsi Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenė, viena iš keturiolikos STEAM tinklo Lietuvoje narių, kviečianti mokinius mokytis išmaniosiose ir robotikos klasėse. Vienas šios iniciatyvos autorių, progimnazijos technologijų mokytojas Audrius Česnelis, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ ir leidyklos „Šviesa“ organizuojamų Inovatyviausių mokytojų rinkimuose 2017 metais tapo Metų neformaliojo švietimo STEAM srityje teikėju.

     Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo paskelbta ataskaita „The Future of Jobs“, būtent STEM sektoriuose bus sukurta daugiausia naujų darbo vietų, kadangi pagal šią ugdymo filosofiją mokoma jaunoji karta įgyja aukštus bendradarbiavimo, komunikavimo, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo gebėjimus.   

     Pastaruoju metu galima sutikti naują pavadinimą – STREAM (gamtos mokslai, technologijos, skaitymas ir rašymas (raštingumas), inžinerija, dizainas ir kūrybiškumas, matematika), kuris ir paskatino klubo atsiradimą Klaipėdos Litorinos mokykloje.

 

STREAM klubo ateities planai:

Eil. Nr.

Veikla

Data

Pastabos

1.

 STEAM tinklo mokyklos anketos pildymas.

2019 m. sausio–vasario mėn.

Nepatekus į STEAM mokyklų tinklą, anketa bus pildoma 2020 m.  

2.

STREAM klubo idėjos pristatymas Mokytojų tarybos posėdyje.

2019 m. vasario mėn.

Į STREAM klubą priimami visi pageidaujantys pedagogai.

3.

STREAM klubo logotipo konkurso organizavimas.

2019 m. kovo–balandžio mėn.

Konkurso dalyviai – visa mokyklos bendruomenė.

4.

Pradinių klasių mokytojų apklausos „Laboratorijų integravimas į ugdymą“ pravedimas.

2019 m. birželio mėn.

Apklausos rezultatai skelbiami 2019 m. II pusmetį.

5.

STEAM ugdymo mokymai klubo nariams

Nuolat

 

6.

Atvirų veiklų pristatymas; dalijimasis ištekliais, reikalingais minėtų veiklų vykdymui.

Nuolat

Išsamiau 2019 m. mokyklos Veiklos plane.

7.

STEAM įtraukimas į formaliojo ir neformaliojo ugdymo planus.

2019 m. rugpjūčio mėn.

Išsamiau 2019–2020 m. m. mokyklos Ugdymo plane.

8.

STEAM renginių organizavimas mokyklos ir miesto akademinei visuomenei.

Nuolat

Išsamiau 2019 m. mokyklos Veiklos plane.

9.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose, susijusiuose su STEAM ugdymu.

Nuolat

 

10.

Bendradarbiavimas su STEAM tinklo mokyklomis.

Nuolat

 

Galerija

STREAM KLUBAS